Zařízení pro technologie povrchových úprav

Kontaktujte nás

Ing. Jaromír Vraštil, vedoucí obchodního úseku
Tel.: 602 174 120
E-mail: vrastil@avthk.cz

Pro provozy povrchových úprav nabízíme následující sortiment součástí a technologických zařízení.

Galvanické, mořící, odmašťovací a oplachové vany z plastů

 • vany z našeho sortimentu nebo jiné provedení dle požadavku zákazníka
 • konstrukční a materiálové vyřešení
 • dodávka a montáž včetně kompletního příslušenství

Vany pro chemickou úpravu pro technologie žárového zinkování

 • vany z našeho sortimentu nebo jiné provedení dle požadavku zákazníka
 • konstrukční a materiálové vyřešení
 • dodávka a montáž včetně kompletního příslušenství

Záchytné plastové jímky a plastové vložky betonových jímek

Plastové obklady stěn provozních prostor

Plastové potrubní rozvody

 • montáže technologických rozvodů médií včetně dodávek trubek, tvarovek, armatur a uložení
 • výroba atypických dílů

Zařízení pro čištění odsávaných plynů

 • komplexní řešení technologie čištění vzduchu odsávaného z průmyslových procesů
  s garancemi pracovních podmínek a výstupních emisních limitů

Plastová vzduchotechnika

 • plastová vzduchotechnická potrubí v běžném sortimentu nebo atypické provedení
  dle požadavku zákazníka
 • konstrukční a materiálové vyřešení
 • dodávka a montáž včetně kompletního příslušenství

Zařízení pro čištění odpadních vod

 • komplexní řešení technologie čištění odpadních vod s garancemi kvality vypouštěné vody

Zařízení pro úpravu technologické vody

 • komplexní řešení technologie úpravny technologické vody
  s garancí výstupů (filtrace, reverzně osmotické stanice, chemická úprava)

Zařízení pro pro skladování chemikálií

 • komplexní technologické řešení skladu kyselin, louhů a dalších potřebných chemikálií
  s důrazem na bezpečnost obsluhy a ochranu životního prostředí

Náhradní díly

Jako náhradní díly mohou být dodány jakékoliv součásti námi dodaných technologických zařízení.

Náhradní díly pro zařízení od jiných výrobců mohou být dodány také, musí být ale předem technicky vyřešeny.

Dodávka zařízení pro technologie povrchových úprav

Při řešení každého obchodního případu je postupováno vždy individuálně dle potřeb a požadavků zákazníka.

Rozsah dodávky může obsahovat vše od kusové dodávky jednotlivých součástí až po komplexní řešení
zadané výrobní technologie včetně projektu, dodávky, montáže a uvedení zařízení do provozu.

Garance dodavatele za funkci zařízení se liší dle rozsahu dodávky. Dodací a další obchodní podmínky
se řídí uzavřenou obchodní smlouvou (resp. objednávkou) a platnými právními předpisy ČR.

Na všechna dodaná zařízení nabízí firma AVT, s.r.o. také pozáruční servis.

Vyžádejte si laskavě bližší technické a obchodní informace.

Kontaktní formulář

Zásady ochrany osobních údajů

Ukázky prudukce

ABC instalatéři Vám nabízí profesionální a cenově dostupné čištění odpadů. Montované rodinné domy a dřevostavby se zárukou kvality.