Zařízení pro čištění odpadních plynů (vzduchu)

Kontaktujte nás

Ing. Jaromír Vraštil, vedoucí obchodního úseku
Tel.: 602 174 120
E-mail: vrastil@avthk.cz

Použití zařízení pro čištění odpadních plynů (vzduchu)

Zařízení dle této nabídky jsou určena především pro čištění plynů odsávaných z průmyslových technologických procesů.

Mezi nejčastější ověřené aplikace patří čištění vzdušiny odsávané z výrobních technologií:

 • chemické leštění nebo leptání skla
 • neutralizace kyselých odpadních vod
 • galvanizace (chromování, niklování, zinkování atp.)
 • žárové zinkování
 • odmašťování a moření kovů
 • spalování komunálních a nebezpečných odpadů
 • sklady chemikálií
 • výroba močoviny (prachový úlet, amoniak)
 • různé další chemické provozy

Dle účelu použití se tato zařízení člení:

 • záchyt plynných škodlivin
 • záchyt NOx
 • odlučování kapalných aerosolů
 • separace mechanických příměsí
 • kombinované použití

Sortiment zařízení pro čištění odpadních plynů

Zařízení pro čištění vzduchu z našeho sortimentu se dle použité technologie čištění člení na:

 • pěnové absorbéry (PA, PAK)
 • náplňové a výplňové absorbéry (NA)
 • absorbéry s fibrilní výplní
 • absorpční jednotky systému Venturi
 • rotační diskové absorbéry (RDA)
 • lamelové odlučovače
 • náplňové a výplňové odlučovače
 • kombinované absorpční a odlučovací sestavy
 • adsorbéry

Součástmi zařízení jsou také:

 • technologické rozvody kapalin
 • vzduchotechnika
 • elektroinstalace včetně řídících systémů

Dalšími souvisejícími technologickými soubory mohou být zařízení pro skladování a likvidaci kapalných odpadů (zařízení pro čištění vody, technologické nádrže z plastů).

Materiál pro výrobu zařízení

Pro výrobu zařízení pro čištění odpadních plynů používáme ověřené plastové polotovary a konstrukční prvky z různých modifikací materiálů: polypropylén (PP), polyetylén (PE), polvinylchlorid (PVC) a polyvinylidenfluorid (PVDF).

Hlavním kritériem pro volbu materiálu jsou vždy pracovní podmínky konkrétního zařízení.

Dodávka zařízení pro čištění odpadních plynů

Při řešení každého obchodního případu je postupováno vždy individuálně dle potřeb a požadavků zákazníka.

Rozsah dodávky může obsahovat vše od kusové dodávky jednotlivých součástí až po komplexní řešení vzduchotechnického systému zadané výrobní technologie (odsávání a čištění vzduchu, náhrada vzduchu) s garancemi pracovních podmínek a výstupních emisních limitů, včetně projektu, dodávky, montáže a uvedení zařízení do provozu.

Garance dodavatele za funkci zařízení se liší dle rozsahu dodávky. Dodací a další obchodní podmínky se řídí uzavřenou obchodní smlouvou (resp. objednávkou) a platnými právními předpisy ČR.

Řešení technologie provádí nejčastěji firma EVECO, s.r.o. Praha.

Na všechna dodaná zařízení nabízí firma AVT, s.r.o. také pozáruční servis.

Vyžádejte si laskavě bližší technické a obchodní informace.

Kontaktní formulář

Zásady ochrany osobních údajů

Ukázky prudukce

ABC instalatéři Vám nabízí profesionální a cenově dostupné čištění odpadů. Montované rodinné domy a dřevostavby se zárukou kvality.