Zařízení pro chemické leštění a leptání skla

Kontaktujte nás

Ing. Jaromír Vraštil, vedoucí obchodního úseku
Tel.: 602 174 120
E-mail: vrastil@avthk.cz

Pro sklářské provozy nabízíme následující sortiment technologických zařízení a jejich součástí pro chemické leštění a leptání skla.

Rotační bubnové linky k chemickému leštění skla

Tato zařízení jsou určena pro sklářské provozy k chemickému leštění olovnatého i neolovnatého křišťálu. Jsou dodávána v různých modifikacích dle požadované technologie leštění a potřeb provozovatele.

K leštění skla dochází v uzavřené vaně při rotačním pohybu bubnu, střídavým působením lázně leštící a lázní oplachových. Po vyleštění se sklo omývá čistou vodou v jedné nebo dvou otevřených vanách.

Součástí zařízení jsou také zásobníky pracovních lázní, zařízení pro dávkování kyselin a nádrže pro sedimentaci kalů.

Linky pro chemické leptání nápojového skla

Tato zařízení jsou určena pro automatické leptání a mytí nápojového skla dekorovaného technikou rytí do vosku.

Na začátku linky jsou výrobky ručně lepeny na leptací palety a na konci linky ručně vyjímány z košů.

Automatický proces probíhá v uzavřené leptací lince kde postupně dochází k leptání, oplachování, přeložení výrobků do mycích košů, odstranění vosku, dalšímu mytí demivodou a sušení.

Zařízení na leptání tabulového skla

Plně automatické zařízení je určeno pro leptání a mytí tabulového skla pro výrobu pilníků.

Zařízení pro skladování chemikálií

Komplexní technologické řešení s důrazem na bezpečnost obsluhy a ochranu životního prostředí.

Zařízení pro čištění odsávaných plynů

Komplexní řešení technologie čištění odpadních plynů odsávaných z procesu leštění nebo leptání skla s garancemi pracovních podmínek a výstupních emisních limitů.

Plastová vzduchotechnika

Plastová vzduchotechnická potrubí v běžném sortimentu nebo atypické provedení dle požadavku zákazníka. Konstrukční a materiálové vyřešení. Dodávka a montáž včetně kompletního příslušenství.

Zařízení pro čištění odpadních vod

Komplexní řešení technologie čištění odpadních vod z procesu leštění nebo leptání skla s garancemi kvality vypouštěné vody.

Technologické potrubní rozvody

Montáže technologických rozvodů médií včetně dodávek trubek, tvarovek, armatur a uložení. Výroba atypických dílů.

Náhradní díly

Jako náhradní díly mohou být dodány jakékoliv součásti námi dodaných technologických zařízeni.

Náhradní díly pro zařízení od jiných výrobců mohou být dodány také, musí být ale předem technicky vyřešeny.

Dodávka zařízení pro chemické leštění a leptání skla

Při řešení každého obchodního případu je postupováno vždy individuálně dle potřeb a požadavků zákazníka.

Rozsah dodávky může obsahovat vše od kusové dodávky jednotlivých součástí až po komplexní řešení zadané výrobní technologie včetně projektu, dodávky, montáže a uvedení zařízení do provozu.

Garance dodavatele za funkci zařízení se liší dle rozsahu dodávky. Dodací a další obchodní podmínky se řídí uzavřenou obchodní smlouvou (resp. objednávkou) a platnými právními předpisy ČR.

Na všechna dodaná zařízení nabízí firma AVT, s.r.o. také pozáruční servis.

Vyžádejte si laskavě bližší technické a obchodní informace.

Kontaktní formulář

Zásady ochrany osobních údajů

Ukázky prudukce

ABC instalatéři Vám nabízí profesionální a cenově dostupné čištění odpadů. Montované rodinné domy a dřevostavby se zárukou kvality.