Plastové výstelky betonových nádrží systémem AGRUSAFE

Kontaktujte nás

Ing. Jaromír Vraštil, vedoucí obchodního úseku
Tel.: 602 174 120
E-mail: vrastil@avthk.cz

Provádíme montáže plastových výstelek betonových nádrží deskami AGRUSAFE, včetně všech souvisejících stavebních prací.

Použití plastových výstelek AGRUSAFE

Plastové výstelky slouží jako nepropustná hydroizolační vrstva k ochraně betonových staveb před chemickými vlivy prostředí.
Mezi nejčastější průmyslové aplikace patří výstelky betonových jímek, nádrží a zásobníků pro různé technologické procesy (např. chemické provozy, galvanizovny, moření kovů, čištění odpadních vod, sklady chemikálií atp.)
Provádí se vložkování nově budovaných nádrží i kompletní rekonstrukce nádrží stávajících. Díky použití různých montážních technologií lze opravovat betonová stavební díla nezávisle na stupni pokročilosti koroze.

Hlavní výhody výstelek z desek AGRUSAFE

Hlavními výhodami výstelek z plastových desek AGRUSAFE jsou zejména

  • možnost použití u řady aplikací a různých kvalit betonu
  • tvarové, mechanické ukotvení výstelky v betonu
  • vysoká rázová houževnatost a vynikající odolnost proti oděru
  • vhodnost ke skladování agresivních médií
  • vysoká chemická odolnost s dlouhou životností
  • snížené nároky na údržbu
  • odolnost v širokém teplotním rozsahu (do 100 °C), PVDF, ECTFE (do 120 °C)

Kotvení výstelky v betonu

Výstelky betonových nádrží se svařují z plastových desek AGRUSAFE. Bezpečné mechanické ukotvení desek v betonu je zajištěno systémem kotevních nopků ve tvaru V. Pro různé aplikace jsou k dispozici různé patentované kotevní systémy (Sure Grip®, Ultra Grip® a další). Tímto způsobem je zajištěna absolutní soudržnost osazeného systému i přes rozdílný součinitel tepelné roztažnosti plastu a betonu.

Materiál

Desky na ochranu betonu AGRUSAFE se vyrábějí v různých provedeních z materiálů PEHD, PEHDel, PP, PVDF a ECTFE. Na přání mohou být vyrobeny s UV stabilizací.

Dodávka plastových výstelek AGRUSAFE

Při řešení každého obchodního případu je postupováno vždy individuálně. Technologický postup, systém kotvení a materiálové provedení je voleno pro konkrétní aplikaci dle daných pracovních podmínek a specifických potřeb zákazníka.

ABC instalatéři Vám nabízí profesionální a cenově dostupné čištění odpadů. Montované rodinné domy a dřevostavby se zárukou kvality.